میزآرایی

06

بهمن'99

آلبوم تصاویر میز آرایی مراسم های پرجمعیت

نمونه طرح ها و تم ها برای میز آرایی مراسم های پرجمعیت خانوادگی و رسمی و پارتی

مشاهده

05

بهمن'99

آلبوم تصاویر اصول میز آرایی

اصول میز آرایی و چیدمان لوازم و ظروف غذا نظیر بشقاب و قاشق و چنگال و لیوان برای میزهای مختلف با تم های گوناگون

مشاهده
تیم مهندسی مجموعه 1TouchFood

منوهای نصب در پنل مدیریت

X